"BUDMAR"

Szamba szczelne,zbiorniki ascenizacyjne (zbiornik na gnojowicę) - produkcja i montaż

Beton towarowy

Usługi sprzętowowo - transportowe

Odwadnianie budynków

Wykopy i drenaże